Články

Dni sv. Huberta 2011 - 21. ročník celoslovenských poľovníckych osláv

 

V areáli svätoantonského kaštieľa sa konali v dňoch 3. a 4. septembra 2011 tradičné celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni Sv. Huberta.  V poradí už 21. ročník sa uskutočnil v znamení osláv 40. výročia Slovenského klubu sokoliarov pri SPZ.
 
V prílohe prikladáme výsledky súťaži 21. ročníka Dní sv. Huberta.
Úspešný 21. ročník Dní sv. Huberta
 
V areáli svätoantonského kaštieľa sa konali v dňoch 3. a 4. septembra 2011 tradičné
celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni Sv. Huberta. Na slávnostiach sa zúčastnilo mnoho
významných hostí: J.E. Ivan Gašparovič – prezident SR, Zsolt Simon – minister MPRV SR,
Tibor Lebocký – prezident Slovenskej poľovníckej komory a SPZ, jeho maďarský kolega Zsolt
Semlyén – prezident Maďarského poľovníckeho zväzu, ktorý je zároveň podpredsedom
maďarskej vlády, Jozef Mikuš – poslanec NRSR ...a mnoho ďalších. V poradí už 21. ročník sa
uskutočnil v znamení osláv 40. výročia Slovenského klubu sokoliarov pri SPZ. Úvodný hlavný
program na nádvorí predstavil históriu i súčasnosť sokoliarstva vo veľkom štýle: návštevníci
mohli sledovať historický vývoj sokoliarstva, jeho odlišnosti na rôznych kontinentoch a
prakticky všetky dravce, ktoré sa na lov i prezentáciu dnes využívajú. Viceprezident SKS pri
SPZ Ing. Alojz Kaššák (autor celého programu) premysleným komentárom odprezentoval
pútavo všetko čo so sokoliarstvom súvisí. Videli sme kráľov i poddaných, ženy i deti, krásne
prílety dravcov a celkové veľké defilé snáď 60 účinkujúcich. Tí, ktorí boli dopoludní na
nádvorí, nikdy nezabudnú na ten obraz.
 
Ďalším hlavným bodom programu bolo predstavenie všetkých kontinentov, kde si svet
pripomína Medzinárodný rok lesov 2011, ktorý vyhlásila OSN. Jerguš Paučula spoločne s
moderátorom TV magazínu Halali Ľubomírom Kľúčikom predstavili lesy sveta a potrebu
lesov pre náš život. Kontinenty boli predstavené tancami detí z tanečmého súboru Texasky.
Počasie sa počas osláv vydarilo a do areálu svätoantonského kaštieľa prišlo počas dvoch
dní okolo 8 tisíc návštevníkov. Už obec Svätý Anton privítala všetkých v „novom šate“.
Do začiatku osláv sa podarilo upraviť stred obce a spoločne s výzdobou sa vytvorila
vhodná atmosféra pre návštevníkov už pri ich príchode. Nové chodníky, mostíky, úprava
priestranstiev – to všetko sprístupnil slávnostne p.starosta obce Jozef Baranyai spoločne
s ministrom pôdohospodárstva a rozvoj vidieka SR Zsoltom Simonom práve v sobotu 3.
septembra (MPRV SR pomohlo s financovaním úprav).
 
Na podujatí nechýbali tradičné akcie: Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov, vo vábení
srnčej, diviačej a dravej zveri Hubertlov-Halali, atraktívny rybolov, ukážky poľovníckej
kynológie, atraktívna kynológia Agility, sokoliarstvo, divadelné predstavenie „Paradajz Pikčr“,
ukážky streľby z historických zbraní, súťaž v streľbe lukom - Antonský diviak 2011, súťaž o
najkrajšiu a najdlhšiu bradu, a najkrajší poľovnícky šperk, najkrajší klobúk, najkrajšiu
poľovnícku fotografiu, najlepší poľovnícky nôž, poľovnícky chodník a súťaž pre deti „Po
stopách zveri“, vtipná súťaž „5F“, „hod flinty do žita“, súťaž o najsympatickejšiu
poľovníčku „Hájnikova žena“, klubová výstava alpských jazvečíkovitých duričov, vystúpenie
dychovej hudby Sitňanka, koncert Barbory Legényiovej a kvarteta lesných
rohov „Laugarício“, vystúpenie skupiny Sitňan, laserová strelnica …., atď. Módnu prehliadku
poľovníckeho oblečenia pripravil tentoraz Klub slovenských poľovníčok. Minulý rok bola
slávnostne sprístupnená Sieň úcty a slávy poľovníctva na Slovensku v budove barokovej
sýpky. Uvedení boli v nej MUDr. Jan Červíček – zakladateľ LOS a nestor slovenskej
poľovníckej kynológie Koloman Slimák. Tohto roku pribudne Ing. Ladislav Molnár, Csc.
(nedožitých 90 rokov) - priekopník štúdie histórie poľovníctva a Slovenský klub sokoliarov při
SPZ (40. výročie od vzniku). Nechýbali nové výstavy: Tajomstvá prírody – výstava obrazov
 
akad. sochára a maliara Ladislava Sulíka, Stredoveká sokoliareň, obrazy Martina Kissa,
Unikátne trofeje Hontu, „Rohy alebo parohy?“ - poučná výstava pre deti, nový poľovnícky
salón a malý africký salónik, výstava poľovíckych fotografií, výstava plagátov z detskej
súťaže „Čo šepká les“. V sobotu večer sa vo výstavných priestoroch kaštieľa uskutočnila
slávnostná recepcia - ako poďakovanie vystavovateľom a organizátorom veľkej
celoslovenskej výstavy s medzinárodnou účasťou „Poľovníctvo a príroda“, ktorá sa konala v
areáli Incheba v Bratislave v júni 2011. MP RV SR a SPZ v dôstojnom prostredí oceňovali
vzácnych ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníctva, rezortnými medailami a
medailami Sv. Huberta. Zlatým klincom programu osláv bola v nedeľu tradične
svätohubertovská omša so sprievodom s uloveným jeleňom a obetnými darmi. Počuli sme
krásnu kázeň o poľovníctve a prírode v podaní dôstojného pána Pavla Ondríka. Minulý rok
sme začali novú tradíciu „Hubertovskú kvapku krvi“ – odber krvi priamo na podujatí. Na
prvom ročníku darovalo krv 27 dobrých ľudí. Tohoto roku darovalo krv až 33 darcov, ktorým
patrí naše veľké ďakovanie. A tiež veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali Dni Sv.
Huberta zorganizovať.
 
Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni Sv. Huberta realizuje múzeum vždy počas dvoch
víkendových dní na konci augusta alebo začiatkom septembra.
 
Dni Sv. Huberta sú príležitosťou pre priateľské stretnutie poľovníkov i nepoľovníkov z celého
Slovenska i zahraničia. " Zver nielen loviť, ale hlavne chrániť a pochopiť jej význam v prírode."
- to je odkaz legendy o Sv. Hubertovi, ktorý si účastníci osláv každoročne pripomínajú.
 
Súčasťou osláv je veľké množstvo atraktívnych sprievodných podujatí: celoslovenské súťaže
- ME juniorov vo vábení jeleňov, vo vábení ostatnej zveri, o poľovnícky nôž roka, poľovnícky
šperk roka, súťaž v streľbe z historických zbraní “ svätoantonský diviak “, v streľbe z kuší
na terč i “ na vtáka “, humorné súťaže “ poľovníckych 5F “, o najdlhšiu a najkrajšiu bradu, v
hádzaní flinty do žita, ...ap., atraktívny rybolov, Hubertova jazda, módne prehliadky, ukážky
sokoliarskeho výcviku, poľovníckej kynológie, vystúpenia hudobných a tanečných skupín,
poľovnícka zábava, estráda, ukážky prác remeselníkov, predaj poľovníckych potrieb a pod.
 
Svätohubertovská omša so slávnostným sprievodom s uloveným jeleňom a obetnými darmi
je veľkou velebou prírody, dôstojným obradom, ktorým poľovníci ďakujú Stvoriteľovi za živú
prírodu.
 
Pre každý ročník sú pripravené nové zaujímavé výstavy. Slovenský poľovnícky zväz i
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, pod ktorého záštitou sa oslavy konajú, ich využívajú
na odovzdanie ocenení zaslúžilým poľovníkom. Počas Dní Sv. Huberta, roku 1999 vysvätil
arcibiskup Mons. Ján Sokol - metropolita Slovenska svätohubertovskú kaplnku postavenú s
pomocou poľovníkov z celého Slovenska; roku 2000 bola uvedená do života a “ pokrstená “
reprezentačná publikácia Kaštieľ vo Sv. Antone, roku 2001 boli organizované III. Majstrovstvá
Európy vo vábení jeleňov s doteraz najkvalitnejšou účasťou, cenami i sprievodným
programom. 
Attachments:
Download this file (dsh-vysledky-sutazi-2011.doc)dsh-vysledky-su~.doc[výsledková listina súťaží]57 kB
Download this file (ostatna_zver_sutaz2.xls)ostatna_zver_su~.xls[výsledková listina vábenia ostatnej zveri]40 kB
Download this file (jelenia_zver_sutaz2_poradie.xls)jelenia_zver_su~.xls[výsledková listina vábenia jeleňov]45 kB
Nachádzate sa tu: Home